Piagam Pembina GLM Undiksha Tahun 2023

Berikut ini merupakan piagam penghargaan pembina GLM Undiksha Se-Indonesia Tahun 2023.

  1. Piagam Pembina Tingkat SD/MI
  2. Piagam Pembina Tingakt SMP/MTs
  3. Piagam Pembina Tingkat SMA/MA
  4. Piagam Pembina Tingkat SMK/Sederajat

Terimakasih.